BaanRaiRaBiangDao:
บ้านไร่ระเบียงดาว 159 หมู่ 1 :ตำบลไทยสามัคคี อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา
Tel. 0816222957-0868489687 fax 02-9451870

บ้านไร่ระเบียงดาว   เป็นสถานที่พักผ่อน   ที่รายล้อมไปด้วยภูเขา
และป่าไม้ มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดวัน เปรียบเสมือนบรรยากาศ
ในประเทศสวิสเซอร์แลนด์